อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ จ.เชียงใหม่

อดีต ผบ.สส. พร้อมครอบครัวแสงสนิท อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นที่สักการบูชา

พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท และ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยมีประชาชนร่วมงานบุญจำนวนมาก

ทั้งนี้ พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานให้แก่ครอบครัวแสงสนิท อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัทสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s