ป้ายเชียร์พรึบ!”บิ๊กป้อม”ทัวร์แปดริ้วตรวจสถานีผลิตน้ำ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเริ่ม ที่สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำ รวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุก

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายโดยให้ สทนช. กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และจังหวัด เร่งบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ตามแผนงานหลักการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบโดยได้กำชับ ให้ข้าราชการทุกคน ต้องทำตัวเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ของประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกปัญหา อย่างเต็มที่ รวมทั้งให้สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำ อย่างต่อเนื่องด้วย

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดป้ายสำนักงาน อสม.แห่งประเทศไทย ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับใช้เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมขอบคุณ อสม.ทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละการทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุข ด้วยดี ที่ผ่านมาอย่างน่าชื่นชม

จากนั้นได้เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชน ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น บริเวณย่านชุมชน ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง โดย พล.อ.ประวิตร ได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่พร้อมยืนยัน จะให้ความช่วยเหลือ เยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง

ต่อมา ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางไปเป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ อาคารราชนครินทร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่น ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s