รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่นรับรางวัลสูงสุดด้านการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2022

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับรางวัลสูงสุดด้านการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2022
แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Heart and Vascular Service Provider of the year in the Asia-Pacific)
จากการประกาศรางวัล Global Health Asia-Pacific Awards 2022 ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ทั้งนี้ ในงาน Global Health and Travel Award ประจำปี 2022 ซึ่งจัดโดย Global Health and Travel
นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ​
โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากการรวบรวมผลสำรวจจากผู้อ่านทั่วโลก รวมถึงการให้คะแนนจากทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวของ Global Health Asia Pacific

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้รับรางวัลใน Global Health Award 2022 สาขา Heart and Vascular Service Provider of the year in the Asia-Pacific ซึ่งได้มี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาดบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน ) และคณะผู้บริหารระดับสูงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้ร่วมเข้ารับรางวัล Global Health Award 2022 ในงาน Global Health ASIA-PACIFIC 2022 Asia pacific conference and awards ณ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s