พช. จับมือ Shopee หนุนผู้ประกอบการกว่า 1,000 ร้านค้า ขายออนไลน์ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้”

พช. ชู “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ขายออนไลน์ จับมือ Shopee หนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมต่อเนื่อง 4 แคมเปญ กว่า 1,000 ร้านค้า พลิกฟื้นฝ่าวิกฤต เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้

สสว.จับมือพันธมิตรประกาศความสำเร็จ “MSME Step Up”กว่า 400 รายทั่วไทยขายผ่าน Shopee

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แถลงความสำเร็จ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565” มีผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 400 รายจากทั่วประเทศ บรรลุตามแผนการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพื่อกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน นายวีระพงศ์

สสว.จับมือหอการค้าไทยชู 30 ผู้ประกอบการใหม่เดินหน้าก้าวสู่ธุรกิจอนาคต

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นหลากหลายและรวดเร็ว วิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทต้องปรับตัว โดยสสว. ได้ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง รวมถึงสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้าและบริการสู่ธุรกิจ

ขานรับกระตุ้นศก.SME แห่เปิดร้านบนช้อปปี้ร่วม “SME Hybrid Fair”กว่า 1,800 ราย

น.ส.สรัลภัค จิรโรจน์วัฒน ผู้ประกอบการร้าน B-Smile เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์กับ สสว. เพราะมีโอกาสได้เข้าร่วมแคมเปญ SME Hybrid Fair ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ของโครงการ ขอขอบคุณ สสว. ที่จัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น โดยสิ่งที่ชอบมากคือการจ้าง Influencer มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ขายสินค้าในโครงการ เน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละร้าน ตั้งแต่ร้านเล็ก ไปจนถึงร้านใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้แต่ละร้านมียอดขายเพิ่มขึ้น ด้าน น.ส.ภัทรกาญจน์

สสว.จับมือ 4 หน่วยร่วมหนุน “MSME Step Up”เดินหน้าขายสินค้าบนช้อปปี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบของภาครัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ สสว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุคนิวนอร์มอลและเน็กซ์นอร์มอล โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง สสว. ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สสว.ชูสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น รวมทั้งเรื่องวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ปัจจุบันนี้ ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทจึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยี ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจำต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด พัฒนาทักษะใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการแบบเดิมให้มากขึ้น หรือ