ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล 66

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ปี 2566

สภาสตรีฯให้การต้อนรับภริยาทูตฯจีน

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับภริยา เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

สภาสตรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีฯ ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สภาสตรีฯ ลงนามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สภาสตรีฯจัดพิธีลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อปลุกจิตสำนึกขจัดความรุนแรงได้อย่างเป็นรูปธรรม