จัดงานใหญ่โชว์ของดีภาคเหนือ 17 จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022 ในรูปแบบการจัดคูหา (Pop up store) / รูปแบบ Pavilion Online Offline และการเจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar ระหว่างวันที่