Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

สสส. สานพลังภาคี 4 ภูมิภาค Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” เปิดแพลตฟอร์ม happyschoolbreak.com รวม 5,000 กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างทักษะ ฝึกอาชีพ ลดสารพัดปัจจัยเสี่ยง ตั้งเป้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยไม่น้อยกว่า 200,000 คน

“มหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” ชูนวัตกรรม ขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพ

สสส.-มข. สานพลังภาคีสุขภาวะภาคอีสาน จัดเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม “มหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” ชูนวัตกรรม 4 ประเด็นนำร่อง เกษตรอินทรีย์-ผู้สูงอายุ เด็ก-เยาวชน-จัดการขยะ ผนึกกำลังเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน

สสส. จัดเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 10

สสส. สานพลัง ภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 10 ยกระดับเป็นต้นแบบสนามวิ่งปลอดภัยระดับสากล ชู แนวคิด Ready to move on ดึง นักวิ่งกว่า 1,000 คน ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน

4 องค์กรผนึกพลังขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบ “ดื่มไม่ขับ”

4 องค์กรผนึกพลัง “ส.ส.-ส.ว.-สสส.-สำนักงานเลขาสภาฯ“ ร่วมขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบองค์กร “ดื่มไม่ขับ” ปลุกคนไทยร่วมมือช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เปิดตัว LINE OA ‘Bangkok For ALL’ เพื่อคนพิการใน กทม.

สสส. สานพลัง กทม. – ภาคีเครือข่าย เปิดตัว LINE OA ‘Bangkok For ALL’ เชื่อมต่อ Line Chatbot เมืองใจดี นวัตกรรมอำนวยความสะดวก คนพิการ – ผู้สูงอายุ – ผู้ใช้รถเข็น ชูงาน 5 ด้าน เพื่อคนพิการใน กทม. ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน   

สสส.ตอกย้ำพันธกิจ “สร้างนำซ่อม” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพคนไทยปี 2566

สสส.ตอกย้ำพันธกิจ “สร้างนำซ่อม” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพคนไทยปี 2566 ชูสโลแกน “สานพลังภาคี ร่วมพัฒนานวัตกรรม” รับมือวิกฤติโจทย์ใหม่ๆ สู่เป้าหมายสูงสุดให้ประชาชนและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีทุกมิติอย่างยั่งยืน

1 2 3 6