พ่อเมืองแม่กลองสวมบทเด็กวัดพายเรือพาเจ้าคณะจังหวัดรับบิณฑบาตญาติโยมบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ

ที่บริเวณคลองวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาเป็นเด็กวัดพายเรือให้พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ออกรับบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมที่มีบ้านเรือนริมน้ำในคลองวัดประดู่และ บางกระรี้ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร โดยมี ญาติโยมออกมาใส่บาตรตลอดเส้นทางที่ออกบิณฑบาต พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า อาตมาออกรับรับบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมทางน้ำมาโดยตลอด เนื่องจากบริเวณวัดประดู่มีลำคลองและประชาชนยังใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรอยู่