ม.วลัยลักษณ์ลั่นพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด“ประชุมวิชาการ-นิทรรศการอพ.สธ.ครั้งที่ 11” 19-24 ก.ย.นี้

ม.วลัยลักษณ์ แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19-24 ก.ย.นี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ.

ม.วลัยลักษณ์ลงนามให้ “เอ็มเอช นครศรีฯซิตี้”ใช้สนามฟุตบอลเป็นสนามเหย้า

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และนายมลฑล ณ นคร ประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มเอช นครศรีฯ ซิตี้ ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสโมสรฟุตบอล เอ็มเอช นครศรีฯ ซิตี้ เพื่อใช้สนามฟุตบอลของ ม.วลัยลักษณ์ เป็นสนามเหย้า รับการมาเยือนของทีมร่วมลีกและสนามซ้อมพร้อมทั้งสนับสนุนนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลระดับอาชีพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี

ทีมนักวิจัยม.วลัยลักษณ์ค้นพบวิธีอบไม้ปาล์มให้รวดเร็วไม่แตกยุบตัวสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย มีพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคใต้ซึ่งคิดเป็น 4%  ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีต้นปาล์มน้ำมันอายุมากที่ต้องกำจัดทิ้ง ในปริมาณมากสูงถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าไม้แปรรูปอบแห้งเบื้องต้นประมาณ 30,000 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเศษต้นปาล์มน้ำมันอีกจำนวนมากที่เหลือทิ้งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ด้วยวิธีการแปรรูปอบแห้งไม้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ไม้ปาล์มน้ำมันจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการยุบตัวอย่างรุนแรงในระหว่างการอบ โดยมีสัดส่วนการแปรรูปแค่ 20-30% เท่านั้น อีกทั้งใช้ระยะเวลาและพลังงานการอบที่สูงทำให้ไม่คุ้มทุน

ม.วลัยลักษณ์เจ๋งคว้าแชมป์ประกวด AIC INNO 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ AIC INNO 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการเงิน โดยมี ทีมนักศึกษากว่า 30 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งนวัตกรรมเข้าร่วม จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า

ม.วลัยลักษณ์จับมือ 21 สถานประกอบการร่วมมือขับเคลื่อนสหกิจศึกษาฯ

มื่อวันที่ 2ุ5 กรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้บริหารสถานประกอบการจากบริษัทเอกชน อุตสาหกรรม โรงแรมและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 21 แห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน พร้อมรองรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ชวนเช็คอิน! “หอชมฟ้า” ม.วลัยลักษณ์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่เมืองคอน

อุทยานพฤษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหอชมฟ้า Bota Sky Tower แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช สัมผัสเส้นทางธรรมชาติ ชมวิวยอดเขาหลวงบนสะพานแขวนเหนือยอดไม้ บนความสูงเท่าตึก 8 ชั้น ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อุทยานพฤกษศาสตร์ได้ดำเนินการก่อสร้าง “หอชมฟ้า” (Bota Sky Tower) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ไม้นานาชนิดอย่างใกล้ชิด