ชาวขอนแก่นวอนร้านค้ากลับมารับคนละครึ่งเฟส 5

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบพิจารณาการดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้มีผลตั้งแต่เดือน ก.ย. จำกัดการใช้จ่ายวงเงินคนละ 800 บาท ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท สร้างความสนใจให้กับชาวจ.ขอนแก่นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์และร่วมโครงการคนละครึ่ง มาตั้งแต่เฟสที่ 1-4 ที่ต่างต้องการและรอคอยมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างมาก ทำให้หลายคนต่างพากันตรวจสอบแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์หรือการตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะเสียสิทธิ์ที่จะได้รับ น.ส.พรสุดา  ลานอก อายุ 28 ปี

เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสารอบเขตพระราชฐานในกทม.และภูมิภาค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นี้ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และประชาชนจิตอาสา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้พสกนิกรใต้เบื้องพระยุคลบาท มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตและมีความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัยต่าง