กรมการค้าต่างประเทศจัดประกวดรางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุภาวดี เชิดมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล( Agri Plus Award 2022 ) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้