“พาณิชย์”มอบถ้วยพระราชทานผู้ชนะสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Award 2022

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี มอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ( Agri Plus Award 2022 ) โดยมี นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์

กรมการค้าต่างประเทศจัดประกวดรางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุภาวดี เชิดมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล( Agri Plus Award 2022 ) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้