Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

สสส. สานพลังภาคี 4 ภูมิภาค Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” เปิดแพลตฟอร์ม happyschoolbreak.com รวม 5,000 กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างทักษะ ฝึกอาชีพ ลดสารพัดปัจจัยเสี่ยง ตั้งเป้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยไม่น้อยกว่า 200,000 คน

4 องค์กรผนึกพลังขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบ “ดื่มไม่ขับ”

4 องค์กรผนึกพลัง “ส.ส.-ส.ว.-สสส.-สำนักงานเลขาสภาฯ“ ร่วมขับเคลื่อนรัฐสภาเป็นต้นแบบองค์กร “ดื่มไม่ขับ” ปลุกคนไทยร่วมมือช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

สสส.ผนึก 77 ภาคีเครือข่ายประกาศปฏิญญาพลังคน 3 วัยปลุกกระแสลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานครบรอบ 19 ปี เครือข่ายงดเหล้า ตอน “ร้อยปี ร้อยเครือข่ายคน 3 วัย สร้างสุข สู่ทศวรรษที่ 3” รวมตัวภาคี 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกาศปฏิญญาพลังคน 3 วัย ร่วมเสริมสร้างสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าเบียร์ต่อเด็กเยาวชน