ชวนเที่ยวงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ 3

พช. เชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ 3 วันที่ 4-12 ก.พ. 66 ณ บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี

“มหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” ชูนวัตกรรม ขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพ

สสส.-มข. สานพลังภาคีสุขภาวะภาคอีสาน จัดเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม “มหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” ชูนวัตกรรม 4 ประเด็นนำร่อง เกษตรอินทรีย์-ผู้สูงอายุ เด็ก-เยาวชน-จัดการขยะ ผนึกกำลังเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน

UNFPA ประเทศไทย จับมือ Reckitt หนุน “Empowering Our Youth” ส่งเสริมพลังวัยรุ่น คนรุ่นใหม่

UNFPA ประเทศไทย จับมือ Reckitt ลงนามความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธ์ศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่องพร้อมเสวนา “Empowering Our Youth” ส่งเสริมพลังวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“คริสติน่า อากีล่าร์” Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย

UNFPA ประเทศไทย เชิญ “คริสติน่า อากีล่าร์” เป็น Champion of UNFPA คนแรกของประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ การยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมสิทธิสุขภาพทางเพศ-อนามัยการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัย

50 ปี การเคหะแห่งชาติ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

50 ปี การเคหะแห่งชาติ สร้างที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนหน่วย ปลื้มได้ 97.96 คะแนนการประเมินความโปร่งใส อันดับที่ 1 ของกระทรวง พม. อันดับที่ 5 ของรัฐวิสาหกิจ

“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

“เคหะสุขประชา” ลงนาม “ม.เกษตรศาสตร์” สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ

1 2 3 4 65