เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA กระทรวง DE จัดงาน “PDPA Going Forward”

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward” ผ่าน 9 เดือนหลัง พ.ร.บ. บังคับใช้สมบูรณ์ ร่างกฎหมายแล้ว 21 ฉบับ เร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล

“เข็มเหล็ก” MOU พัฒนาค้ำยันต้นไม้ ตอบโจทย์ต้นไม้ในเมือง

คณะวนศาสตร์ มก. ผนึกกำลัง “เข็มเหล็ก” และ มจพ. เดินหน้าร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำยันต้นไม้ ด้วยฐานรากเสาเข็มเหล็ก พัฒนาวนผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต้นไม้ พร้อมยกระดับองค์ความรู้เพื่อการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

สสส. สานพลังภาคี 4 ภูมิภาค Kick Off “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ปี 66 ต่อยอดสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” เปิดแพลตฟอร์ม happyschoolbreak.com รวม 5,000 กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างทักษะ ฝึกอาชีพ ลดสารพัดปัจจัยเสี่ยง ตั้งเป้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนไทยไม่น้อยกว่า 200,000 คน

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล 66

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ปี 2566

สภาสตรีฯให้การต้อนรับภริยาทูตฯจีน

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับภริยา เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

1 2 3 65