อีอีซีโมเดล ต้นแบบสร้างโอกาส พัฒนาเยาวชนไทยปั้นทักษะคนสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”

อีอีซีโมเดล ต้นแบบสร้างโอกาส พัฒนาเยาวชนไทยปั้นทักษะคนสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” จบแล้วมีงานทำ รายได้สูง         

พฤกษา ยึดแนวทาง ESG เดินหน้าโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ” ต่อเนื่องปีที่ 4

พฤกษา สานต่อโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ปี 4  ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยดำเนินการปรับปรุงบ้านหลังใหม่ให้คนพิการในชนบท ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

1 2 3 4 5 35