สวธ.เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม “ลายลักษณ์วรรณศิลป์”รุ่นที่ 7 ฟรี

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย หออัครศิลปิน กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจการเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และสารคดี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 7 ซึ่งเมื่อจบการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นแต่ละประเภท เพื่อนำไปจัดพิมพ์ในหนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ 7 เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ต่อไป

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กำหนดจัดอบรม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จาก QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 256ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สแกน QR Code สมัครทางออนไลน์ หรือ ขอรับ – ส่งใบสมัครทาง อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com และ facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2566ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 21– 24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093 -095 -9665)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s