ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล 66

พม.จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน ด้านประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ปี 2566

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นจำนวน 58 รางวัล จาก 15 สาขา ทั้งนี้ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม และรางวัลเกียรติยศในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง ให้แก่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 3 ปีซ้อน ถือเป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นางแพตริเซีย มงคลวนิช ประเภทสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายอีกด้วย

“วันสตรีสากล” หรือ International Women’s Day ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวาระที่สตรีทั่วโลก รำลึกถึงความเป็นมาของการต่อสู้ของสตรีผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s