ชวนเที่ยวงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ 3

พช. เชิญชวนเที่ยวงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ 3 วันที่ 4-12 ก.พ. 66 ณ บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชม พบปะผู้ประกอบการ ในงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. และผู้ประกอบการ OTOP นำเยี่ยมชม

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาโดยตลอด 22 ปี ที่ผ่านมา โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การจัดงาน OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัด เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม ด้านการบริหารจัดการ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการ OTOP ชวนชิม ในการจัดงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย” ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ผลักดันให้มีการจัดงาน OTOP ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มาเลือกซื้อ เลือกชิมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย และยังจะเป็นการสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ให้มีช่องทางการอีกทางหนึ่ง โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 72 ราย ประกอบด้วยประเภทอาหารชวนชิม ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยคาดว่าจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

“ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีมาช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาของพี่น้องชาวไทย และเลือกชิมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดที่มาจำหน่ายในศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดต่าง ๆ ด้วย” อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s