“บมจ.เคหะสุขประชา” จัดโครงการ “เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น”

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการจัด โครงการ “เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น” กิจกรรมเพื่อสังคมของ บมจ.เคหะสุขประชา ด้วยการมอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้กับชาวบ้านตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยหนาว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี นายสงกรานต์ โสภามา นายก อบต.ดงมหาวัน, นางสาววีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์, นายศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี, นายบรรลุ ศรีไชยวาล, นายสิน สมบัติตรา, นางสาวนันทกา หวันแก้ว ร่วมมอบผ้าห่มด้วย ณ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s