“ชัชชาติ”หารือ JICA สานความร่วมมือด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr. SUZUKI Kazuya หัวหน้าคณะผู้แทนคนใหม่ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (Japan International Cooperation Agency : JICA) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือแนวทางสานต่อการทำงานร่วมกันและกระชับความร่วมมือระหว่าง JICA และกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ทั้งนี้ มีประเด็นในการหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดความที่สามารถเป็นไปได้ของ 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการจราจรและขนส่งและด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินการตามแผนแม่บทของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครด้วยการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่ (Area Traffic Control : ATC) และโครงการยุทธศาสตร์ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับประเทศไทย 4.0

สำหรับวันนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิจเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายไทภัทร ธนสมบัติกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายคาวะเบะ ริวอิจิ (Mr. KAWABE Ryouichi) ผู้แทนอาวุโสJICA Thailand นายคิตะกะวะ ยูกิ (Mr. KITAGAWA Yuki) ผู้แทนอาวุโสJICA Thailand นายเอ็นโดะ ยะซุยุกิ (Mr. ENDO Yasuyuki) ผู้แทน JICA Thailand นางสาวจามรี แย้มกลิ่นฟุ้ง เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส JICA Thailand นางสาวสุภัค ซื่อสุทธิกุล เจ้าหน้าที่โครงการ JICA Thailand และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s