กทม.ชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565

กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด พร้อมขอความร่วมมือให้แยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยตรวจความเรียบร้อยจุดคัดแยกขยะบริเวณร้านของดีกรุงเทพมหานคร 50 เขต และจุดอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่การจัดงานกาชาด ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะในงานกาชาดร่วมกับสำนักงานเขต โดยได้มีการตั้งวางถังมูลฝอยแยกประเภท จำนวน 40 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่การจัดงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตประจำจุดคัดแยกขยะ จุดละ 2 คน ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้าเวลา 10.00 – 16.00 น. และรอบบ่ายเวลา 16.00 – 22.00 น. เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท

สำหรับขยะที่มีการแยกประเภทเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ดังนี้ ขยะเศษอาหาร นำไปทำปุ๋ย โดยบริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด นำไปหมักทำปุ๋ยประมาณ 230 กก./วัน (ใช้เครื่องย่อยเศษอาหารภายในงาน 30 กก. และนำไปหมักยังโรงงาน 200 กก.) ขยะเศษอาหารส่วนที่เหลือกรุงเทพมหานครจะนำไปหมักทำปุ๋ยในโรงงานหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร สำหรับขวดพลาสติกใส จะนำเข้าโครงการมือวิเศษกรุงเทพฯ แยกเพื่อให้พี่ไม้กวาด จัดทำเสื้อสะท้อนแสงให้พนักงานกวาด ขยะรีไซเคิล คัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่วนขยะทั่วไปจะมีการจัดเก็บรวบรวม เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป

นอกจากนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลความปลอดภัยภายในงานกาชาด โดยได้หารือร่วมกับ พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ในการดูแลความปลอดภัยภายในงานกาชาดประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านกาชาด “กรุงเทพมหานคร” และร่วมลุ้นรางวัลปิงปองหรรษาอีกด้วย

สำหรับงานกาชาดประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท และทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s