โคเวสโตร เปิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติก

โคเวสโตร เปิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกให้กับเด็กไทย

โคเวสโตร หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูง เปิดตัว ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน อย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักของศูนย์คือการมอบพื้นที่นอกห้องเรียนสำหรับเด็กไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความ สำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ต่อปัญหาสำคัญต่างๆ ในรูปแบบของความรู้ที่มาพร้อมความสนุกจากกิจกรรมและการได้ปฏิบัติจริง

ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการเพื่อสังคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของโคเวสโตรในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม บริษัทหวังจะใช้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังตอบโจทย์คำมั่นสัญญาของบริษัทด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย “เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต เราต้องปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับพวกเขา และโคเวสโตรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพวกเขาใน ทุกทางที่เราสามารถทำได้ เพราะจุดมุ่งหมายของโคเวสโตร คือการ “สร้างสรรค์เพื่อโลกที่สดใสยิ่งขึ้น”

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบหลักในพันธกิจของโคเวสโตรและเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของ บริษัทในฐานะที่โคเวสโตรเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมุ่งสร้างการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมากกว่าการดำเนินงานในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น บริษัทมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี 2578 และต้องการสร้างให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบตลอดห่วงโซ่ ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนนี้ เป็นมากกว่าแค่คำประกาศและโคเวสโตรได้พิสูจน์ให้เห็นจากหลายโครงการแล้วว่าบริษัท สามารถทำแนวคิดใหม่ ๆ ให้กลายเป็นจริงได้ เช่น การพัฒนาพื้นฐานวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง และช่วย ให้ลูกค้าสามารถออกแบบกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรม เกือบทั้งหมดของโคเวสโตรพัฒนาขึ้นจากความพยายามในการให้ความสำคัญกับทั้ง เศรษฐกิจและระบบนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความสำเร็จทาง ธุรกิจของลูกค้า

ในประเทศไทย โคเวสโตรได้ปฏิบัติตามหลักการผลิตที่ยั่งยืนและแสดงจุดยืนด้านความยั่งยืน ของบริษัท โรงงานผลิตในมาบตาพุดได้สนับสนุนวาระนานาชาติด้านความยั่งยืนผ่าน โครงการริเริ่มหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการ ใช้ไบโอดีเซลสำหรับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ภายในโรงงาน การเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ เผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้สามารถลดคาร์บอนฟุตปรินท์ภายในห่วงโซ่คุณค่าได้มากกว่าเดิม การริเริ่มการผลิตแบบสมดุลมวลสาร ซึ่งโคเวสโตร ได้รับการรับรองจาก ISCC Plus Certificate นอกจากนี้บริษัทกำลังวางแผนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลด มลพิษทางน้ำและอากาศอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคเวสโตร ได้ที่ www.covestro.co.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s