ชัยภูมิวุ่นมวลน้ำทะลักทุกทางท่วมเขตศก.ใจกลางเมืองขยายออกไปกว่า 7 อำเภอแล้ว

ความคืบหน้าน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ มวลน้ำจำนวนมากยังหลากทะลักทุกทิศทางเข้าท่วมตัวเมืองชัยภูมิซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณน้ำขยายวงกว้างท่วมสูงขึ้นส่งผลกระทบกับชุมชนในเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 25 ชุมชน ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันท้่วหน้า ขณะเดียวกันยังคงมีมวลน้ำป่าที่กำลังไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำลำประทาว และห้วยยางบ่าเข้าสมทบอีก จะทำให้มีมวลน้ำมหาศาลเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ และเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิต่อเนื่อง ถนนทุกสายจมอยู่ใต้น้ำระดับน้ำท่วมสูง 40-80 ซม. รถเล็กไม่สามารขับผ่านไปได้

ทั้งนี้ ถนนหลายสายย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองชัยภูมิถูกน้ำท่วมสูงทั้งศูนย์ราชการหลายหน่วยงานถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะถนนจาก 5 แยกโนนไฮ-อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ แล ตลาดสดเทศบาล น้ำเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว การสัญจรไปมาในตัวเมืองชัยภูมิต้องใช้เรือในการเดินทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้เข้ามาช่วยโดยเฉพาะนำส่งผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าพื้นที่ไปทำงาน

อย่างไรก็ตาม น้ำท่วมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เดือดร้อนแล้วกว่า 2,500 ครอบครัว ประชากรกว่า 30,000 คน ขณะที่ตามพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ น้ำป่ายังหลากท่วมสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ถือว่าหนักสุดอีกรอบซ้ำรอยปี 2564 ที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ในรอบกว่า 50 ปี

สำหรับจ.ชัยภูมิ ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติน้ำท่วมอีก 5 อำเภอ คือ อ.จัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ อ.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า อ.เนินสง่า หลังจากก่อนหน้าที่ อ.เมือง และ อ.คอนสวรรค์ ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว รวมทั้งหมดเป็น 7 อำเภอแล้ว

ข่าว/ภาพ : มัฆวาน วรรณกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s