YOUTH FOR THE FUTURE นิวเจนปล่อยแสง ไอเดียเพื่ออนาคตยั่งยืน

อนาคตของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เมื่อตัวแทนเยาวชนจากโครงการ “Young Talent Program” ของเอสซีจี ปล่อยของแชร์ไอเดียดีๆ เบื้องหลังนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อความยั่งยืน บนเวทีงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 

เริ่มที่ “Meplug” Smart Energy Anywhere : Smart Outlet ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับ EV users ในคอนโดมิเนียม นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้รถยนต์ EV ที่พักอาศัยในรูปแบบของคอนโดมีเนียม ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถชาร์จรถได้โดยสะดวก เนื่องจากทางคอนโดมีเนียมไม่ได้รับความยินยอมจากลูกบ้านส่วนใหญ่ในการติดตั้งจุดชาร์จสำหรับรถ EV และไม่ยินยอมให้ใช้ไฟจากส่วนกลางเพราะไม่ทราบวิธีคิดค่าใช้จ่าย

“Meplug” ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งในลานจอดรถภายในคอนโดมีเนียมที่สามารถชาร์จได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นรถยนต์ เครื่องล้างรถยนต์ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และสามารถติดตามการใช้งานไฟฟ้า รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายตลอดจนชำระเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน 

ต่อด้วยไอเดียล้ำๆ ทันกระแสรองรับสังคมผู้สูงอายุจาก “Never Fall” : Computer vision ที่วัดความเสี่ยงในการพลัดตกและหกล้มของผู้สูงอายุ ช่วยแก้ปัญหาอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุนอกเหนือจากความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีปัญหาใหญ่คือความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุที่หากเกิดแล้วจะใช้เวลาฟื้นฟูที่ยาวนาน สร้างความเสียหายต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย และไม่อาจกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้ดังเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกหลานก็มีความกังวล หรือแม้แต่ตัวผู้สูงอายุเองก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุการล้มกับตัวเองหรือคนรักเช่นเดียวกัน


สำหรับ “never fall” มีแนวคิดในการใช้ศาสตร์การป้องกัน ศึกษา และหยิบยกนำหลักการทางกายภาพบ่าบัด Timed up and go tost (TUG) มาปรับใช้กับเทคโนไลยี Computer Vision ในการเก็บผลข้อมูลของผู้ใช้งาน และแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนะแนวทางการป้องกันการรักษา รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และนักกายกาพ ในการเป็นข้อมูลประกอบการรักษาเบื้องต้น โดยเป็น Software/Digital Platform ในการประมวลผล Input จากอุปกรณ์ (กล้อง) และใช้ FRHI : Fall Risk Health Index หรือดัชนีสุขภาพอันเนื่องมาจากความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม 

ปิดท้ายตัวแทนเยาวชนจาก “NAIYANA” : Computer vision ผู้ช่วยในการเดินทางของผู้พิการทางสายตา ที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมเดินทางไปพร้อมกับคนตาบอด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือศีรษะ นอกเหนือจากที่ไม้เท้าไม่สามารถทำให้เขารับรู้ได้ ลดความกลัวในการเดินทาง มาพร้อมฟีเจอร์การส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนผ่านแบบ real-time ซึ่งสามารถบอกล่วงหน้าได้ในระยะไกลถึง 7 เมตร และสามาถเตือนได้ตั้งแต่พบวัตถุที่มีขนาดตั้งแต่เซนติเมตร จนกว่าผู้ใช้จะอยู่ในระยะที่ปลอดภัย โดยไม่ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี AI computer vision มาประยุกต์ใช้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s