โล่ง!ดาวเทียมฮิมาวาริ-8 ของญี่ปุ่นตรวจพบพายุโนรูสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลว่า ข้อมูลจากดาวเทียมฮิมาวาริ-8 ของญี่ปุ่น (30 กันยายน 2565) เวลา 11.00 น. พบว่า พายุโนรูได้สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ สอดคล้องตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้เข้าไปเพิ่มเติม/สมทบกับปริมาณน้ำก่อนหน้านี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับ สถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s