เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรวิ่งให้ความรู้เส้นทางภาคใต้ตอนบน

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมเปิดตัว รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร เส้นทางภาคใต้ตอนบน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจที่จะมาประชุม APEC 2022 กลางพ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมภาษณ์สดในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT South ทีวีดิจิตอลภาคใต้ ในกิจกรรมการเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 8 จุดเริ่มต้นเส้นทางสัญจรของรถนิทรรศการฯ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พร้อมกับ อีก 7 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชน ได้เกิดการความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) 2565 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG โมเดล โดยมี นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อทุกแขนงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนในพื้นที่ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอศักยภาพ ความพร้อมของประเทศไทย การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า และลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ ซึ่งแม้ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่ได้เป็นสถานที่จัดประชุม แต่จะได้โอกาสนำเสนอความโดดเด่นด้านอาหาร สินค้า GI และการแสดงทางวัฒนธรรม ต่อผู้นำทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

สำหรับ รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร มีทั้งหมด 8 คัน กระจายไปยังสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ ก่อนจะสัญจรต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ครอบคลุม ทั้ง 76 จังหวัด ภายในรถจะมีนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เอเปคและ21 เขตเศรษฐกิจ ผ่านเทคโนโลยี AR MAP นิทรรศการการเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุม เอเปค แนวคิดการจัดงาน open connect balance , โมเดลเศรษฐกิจ BCG และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดของ BCG ขับเคลื่อนในแต่ละภูมิภาค รวมถึง มีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึก

ทั้งนี้ รถนิทรรศการดังกล่าว จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังแหล่งชุมชน ตลาดนัด ถนนคนเดิน และสถาบันการศึกษา ก่อนจะเดินทางไปจัดนิทรรศการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นๆต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s