บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ The 3rd Town Hall Meeting 2022 : TCG GO FAST

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานจัดงานประชุม “The 3rd Town Hall Meeting 2022” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “TCG GO FAST ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง” พร้อมประกาศผลดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ส.ค. 2565) มียอดค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 116,289 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ 74,391 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) 77,547 ฉบับ ส่วนเป้าหมายตลอดทั้งปี บสย. ตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อไว้ที่ 1.74 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง บสย. ยังตอกย้ำภารกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า จะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ภายใต้ 2 บทบาทหลักคือ 1. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี บสย. F.A. Center เป็นศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาปรึกษา ปรับแผนธุรกิจ การปรับโครงสร้างหนี้ และที่สำคัญนอกจากการอบรมให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแล้ว จะต้องนำพา SMEs ไปสู่เป้าหมายการขอสินเชื่อ พร้อมติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เพราะการทำให้ SMEs ได้สินเชื่อจะช่วยต่อยอดให้กับผู้ประกอบการไปต่อได้ และสามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และบทบาทที่ 2. การช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย. เพื่อช่วยการแก้หนี้ของลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการ บสย. พร้อมช่วย ผ่านช่องทางต่าง ๆ

สำหรับการจัดประชุม The 3rd Town Hall Meeting 2022 มีพนักงาน บสย. เข้าร่วมกว่า 300 คน ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Meeting โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s