Krungthai COMPASS คาดอาจปรับขึ้นอีก 0.25% ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย คาดว่าหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงและคาดว่าจะสูงเกินกรอบเป้าหมายอีกระยะหนึ่งจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ก่อนทยอยปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2023

Krungthai COMPASS ประเมินว่า กนง. อาจปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป (รอบสุดท้ายของปี) และคาดว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้จะขึ้นไปแตะระดับ 2.5% – 3% ในปี 2024 โดยคาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่ากรอบเป้าหมายอีกสักระยะก่อนกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 2023 อย่างไรก็ดี คาดว่า กนง. จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s