สำนักงานสลากฯ ขอครม. ทำหวยเลขท้าย 3 ตัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานกรรมการศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลากรูปแบบอื่น ๆ กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ L6 และ N 3 ว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานฯได้ดำเนินการการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

สรุปได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเภทและรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งสองรูปแบบ และเห็นว่าการออกสลากผลิตภัณฑ์ใหม่แบบดิจิทัลจะช่วยแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ในขณะเดียวกัน ยังคงมีความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงความห่วงใยอยู่บ้าง แต่ก็ได้มีแนวทางและมาตรการในการลดความกังวลใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการซื้อสลาก
กินแบ่งรัฐบาลของเด็กและเยาวชน รวมถึงการจำกัดปริมาณการซื้อสลากให้เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อบางกลุ่มตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นายธนวรรธน์ ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า หลังจากที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้เห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานสลากฯ จะทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s