อดีตผบ.หน่วย SEAL ทีมช่วยเหลือ 13 หมูป่าผงาดขึ้นนั่งผบ.ทัพเรือภาคที่ 3

เมื่อวันที่  28 กันยายน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค3) จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3)/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ผอ.ศรชล.ภาค 3) ระหว่าง พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ครบเกษียณอายุราชการ) และ พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3

ทั้งนี้ มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ การส่งมอบเอกสารและธงประจำตำแหน่ง และการมอบของที่ระลึก

อย่างไรก็ตาม หากยังจำเหตุการณ์ การช่วยเหลือ 13 หมูป่า ณ ถ้ำขุนน้ำนางนอน จ”เชียงราย กันได้ ตอนนั้น  พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ทำหน้าที่เป็น ผู้อำนวยการสถานการณ์ สามารถช่วยเหลือทั้ง 13 คนได้สำเร็จ เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่สนใจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ เช่น ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ, เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s