ผู้ว่าฯสุราษฎร์สั่งทุกหน่วยงานพร้อม100 %รับมือพายุโนรูเตือนภาคใต้ฝนชุกทะเลคลื่นแรง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายประเวศ ไทยประยูร และ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอทุกอำเภอ ชลประทานจังหวัด ศูนย์ ปภ.เขต ปภ.จังหวัด และ หน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการรับมือผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นโนรู ที่จะส่งผลกระทบประชาชนในหลายพื้นที่และการเตรียมช่วยเหลือ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า แม้ล่าสุดพายุได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้ว จะเป็นพายุดีเปรสชั่นเข้าสู่ประเทศไทยในกลางดึกคืนวันนี้ (28 ก.ย.65) ซึ่งพื้นที่หลักที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงประกอบด้วย จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน แต่ตอนปลายพายุจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ด้วยทั้งปริมาณน้ำฝนและทะเลมีคลื่นลมแรง จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ในการเตรียมการล่วงหน้าแจ้งเตือน การพร่องน้ำหาทางให้น้ำไป การจัดการน้ำหาพื้นที่ให้น้ำอยู่และการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s