“ประภัตร”คุมเองเร่งขุดลอกผักตบชวาลงเปิดทางน้ำรับพายุโนรู

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่วัดวังจิก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และรับฟังปัญหาในพื้นที่คลองสุพรรณ 2 ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ที่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก เนื่องจากมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมาก จึงได้เร่งสั่งการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนที่ขวางทางน้ำโดยเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรู ที่เคลื่อนตัวเข้ามาถึงประเทศไทยในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายนนี้

นายประภัตร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำจึงต้องรีบกำจัดผักตบชวาให้ได้มากที่สุด เนื่องจากตอนนี้แน่นไปหมดตั้งแต่ท่ามะนาว ท่าจีน หากมีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยา รวมกับน้ำท่า ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก และจะมีปริมาณเยอะมาก จากการพูดคุยชาวบ้านได้ร้องขอให้มีการกระจายน้ำลงทุ่ง เพราะหากพายุโนรูเข้ามาถึงจะทำให้น้ำท่วมหนัก จึงขอให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดลงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โชคดีที่มีแก้มลิง และนาได้เก็บเกี่ยวเรียบร้อย อีกทั้งชาวบ้านมีความเข้าใจดีว่าปีนี้ปริมาณน้ำมากเพราะกรมอุตุฯก็ได้ รายงานให้ทราบอยู่ตลอดเวลา ก็ได้ขอให้รีบเก็บข้าวของขึ้นที่สูง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ถ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนและปริมาณน้ำท่วมสูงชาวบ้านก็ร้องขอให้รัฐบาลเยียวยาด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s