ขอนแก่นเพิ่มเครื่องสูบน้ำ 36 ตัวเร่งระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำพอง-ชีรับมือพายุโนรู

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ประตูระบายน้ำ D8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 6, ปภ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากเทศบาล ต.พระลับ ยังคงเร่งการระบายน้ำจากเขตชุมชนเมืองจากฝั่งประตูระบายน้ำ D8 ให้ลงสู่แม่น้ำพองและแม่น้ำชี ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำจากเขตเมือง โดยมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำ จากเดิมที่มีการติดตั้งอยู่ที่ประตูระบายน้ำดังกล่าวแล้ว18  ตัว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเร่งด่วนได้มีมติให้มีการติดตั้งในจุดดังกล่าวอีก 18 ตัว รวมทั้งสิ้น 36 ตัว ทำการเร่งสูบน้ำจากออกจากเขตเมืองมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา

ขณะที่ บริเวณด้านหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงมีประชาชนมาทยอยขอรับกระสอบทราย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้เร่งทำการบรรจุและส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 30 กระสอบ รวมทั้งการจัดตั้งโรงครัวกลาง เร่งประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายและส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยในเขตเทศบาลฯน้ำอย่างเร่งด่วน

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแกน เปิดเผยว่าว่า ขณะนี้พื้นที่เขตเมืองมีผู้ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลฯรวมกว่า 40 % ซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้ล้อมเมือง โดยแยกเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ขณะนี้ได้ไหลไปรวมกันที่เขต ต.พระลับ เนื่องจากพื้นที่รับน้ำหลักของเมืองคือ บึงแก่นนครและบึงทุ่งสร้างมีระดับน้ำที่เกือบเต็มความจุ ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเร่งด่วน จึงมีมติในการประบการระบายน้ำที่ปลายน้ำ คือจากประตูระบายน้ำ D8 ให้เร่งกำลังการสูบน้ำจากจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองและแม่น้ำชี เพื่อให้ตอนกลางของน้ำที่กำลังท่วมเขตเทศบาลนครขอนแก่น มวลน้ำจะได้ไหลไปตามเส้นทางน้ำ ขณะที่ตอนต้นของพื้นที่รับน้ำในเขตเมืองที่ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามวลน้ำ 2 สายที่ไหลเข้าพื้นที่พบว่ามีระดับน้ำที่สูงต่ำไม่เท่ากัน

“ ขณะนี้มวลน้ำจากพื้นที่ อปท.ข้างเคียง นั้นได้ไหลเข้าพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่รับน้ำบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด นั้นน้ำเต็มความจุและได้มีการไหลท่วมพื้นที่ทั้งเขต ต.บ้านเป็ดและ เขตเทศบาลฯแล้วในหลายพื้นที่ ดังนั้น เมื่อปลายน้ำมีการเร่งระบายน้ำออก ก็จะทำให้น้ำตอนกลางของเขตเทศบาลฯ ทั้งมวลน้ำที่อยู่ในคลองร่องเหมือง และน้ำที่กำลังท่วมในเขตเมือง นั้นจะได้ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเข้าเขตเทศบาลฯ ที่ประตูระบายน้ำศรีฐาน และ ประตูระบายน้ำหน้า รพ.ขอนแก่น ราม ที่ขณะนี้ ประตูระบายน้ำหน้า รพ.ขอนแก่น ราม มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับมวลน้ำจาก บ.กอกให้ไหลลงสู่บึงทุ่งสร้างอยู่ตลอดเวลา”นายธีรศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม แต่ด้วยระดับน้ำจากประตูระบายน้ำศรีฐานที่รับน้ำจาก ต.บ้านเป็ด ที่มีระดับน้ำที่สูงกว่า ฝั่ง รพ.ขอนแก่น ราม ทำให้น้ำที่มาจาก บ.กอก และ จาก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบายได้ช้าเนื่องจากระดับน้ำจากฝั่งบึงนนองโคตร ผ่านประคูระบายน้ำศรีฐาน และเข้าสู่บึงทุ่งสร้างมีระดับที่สูงกว่า เมื่อการกระบายน้ำที่ปลายน้ำคือที่ ต.พระลับ เป็นไปตามแนวทางที่ทางจังหวัดกำหนด มวลน้ำในเขตเมือง และมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลรอบข้างก็จะไหลตามแนวทางการระบายน้ำได้มากขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพายุโนรูที่กำลังพาดผ่านพื้นที่ในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม เทศบาลฯได้ปรานการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการน้ำและการจัดการจราจรทางน้ำรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่ประสบภัย ด้วยการตั้งจุดอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งการจัดทำโรงครัวกลางแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s