บสย. F.A. Center – ธปท. สนง.ภาคใต้ เร่งแก้หนี้ SMEs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผนึกความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร (ออนไซต์) ครั้งที่ 522565 โดย มีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับ นางสาวโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ โดยมีนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) พร้อมด้วยนายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ทีมหมอหนี้ของสำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง และทีมที่ปรึกษา “หมอหนี้ เพื่อประชาชน” ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อและการแก้ไขหนี้ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s