กทม.ลุยจัดแผนดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหลัง สปสช.ยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน 9 แห่ง

“กรุงเทพมหานคร” พร้อมจัดบริการรองรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหลัง สปสช.ยกเลิกสัญญา รพ.เอกชน 9 แห่ง ดึงแพทย์เกษียณอายุมาร่วมดูแลผู้ป่วย นำระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาเสริมการบริการ

พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้เตรียมยกเลิกสัญญาหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งดูแลประชากรปฐมภูมิ 220,313 คน ข้อมูลจากปี 2564 ทั้งปี และปี 2565 (9 เดือน) พบว่ามีประชากรใช้บริการ 99,947 คน คิดเป็น 45.36% ดูแลประชากรรับส่งต่อ 696,103 คน ในจำนวนนี้จากข้อมูล 6 เดือนล่าสุดพบว่า มีประชากรใช้บริการ 18,200 คน หรือประมาณร้อยละ 2.61% ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 22,246 คน

ทั้งนี้ สปสช.ได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการรักษาและดูแลต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช. ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดระบบบริการสุขภาพดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ กทม.

พญ.ลลิตยา กล่าวว่า เบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหาร กทม. ต่างมีความยินดีเข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อลดความเดือดร้อนให้ประชาชน รองรับการดูแลประชาชนที่ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ที่จะยกเลิกสัญญา

ในส่วนของสำนักอนามัยที่ดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขใน กทม. มีแนวทางที่จะช่วยขยายการบริการเพิ่มเติม อาทิ การยกระดับบริการของของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 6 แห่ง การดึงแพทย์ที่เกษียณอายุมาร่วมดูแลผู้ป่วย การนำระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาเสริมการบริการ เป็นต้น

ขณะที่ในส่วนของสำนักการแพทย์ นอกจากการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย โดยให้แต่ละโรงพยาบาลภายใต้สังกัดจัดเตียงว่างรองรับการรักษาผู้ป่วย การขยายบริการคลินิกนอกเวลาแล้ว ยังจะเข้ามาร่วมสนับสนุนในส่วนบริการปฐมภูมิให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมกับจะมีการจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ร่วมเสริมบริการเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Sandbox บริการรูปแบบใหม่ที่ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ อาทิ บริการตรวจรักษาผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในการหารือครั้งนี้ยังมีประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อห่วงใย ทั้งในเรื่องของภาระงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ความเพียงพอของทรัพยากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะปัญหาการรองรับบริการในส่วนบริการของเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เหนือ ซึ่งไม่มีโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ในพื้นที่ โดยในประเด็นนี้ทาง สปสช. ได้รับมาประสานไปยังโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นๆ มาช่วยดูแลเพิ่มเติม

สำหรับ 9 โรงพยาบาลเอกชน ที่ บอกเลิกสัญญาหน่วยบริการบัตรทองตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้นั้น ประกอบด้วย รพ.มเหสักข์ รพ.บางนา1 รพ.ประชาพัฒน์ รพ.นวมินทร์ รพ.เพชรเวช รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 รพ.แพทย์ปัญญา รพ.บางมด และ รพ.กล้วยน้ำไท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s