รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน นัยยะต่อเศรษฐกิจชายแดนของไทย

Krungthai Compass ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่า ในปี 2565 มูลการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนของไทยมีแนวโน้มเติบโตราว 5%YoY-7%YoY เป็น 1.80-1.84 ล้านล้านบาท และคาดมีการเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 โดยเฉพาะการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว และการค้าข้ามแดนระหว่างไทย-จีน ที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน และการเปิดด่านถาวร ที่คาดเปิดอีก 5 แห่งในปี 2565 ทั้งนี้ รวมถึงการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่จะได้รับผลบวกด้วย

ในระยะถัดไป สินค้าที่ไทยสามารถพัฒนาการส่งออกไปยังลาวเพิ่มขึ้นดีอีก อาทิเช่น ยา ฝ้าย ปุ๋ย เหล็กแปรรูปในรูปแบบต่างๆ สารเคมีในการเกษตร และ สินค้าที่ไทยสามารถพัฒนาส่งออกไปยังจีนได้อีก อาทิเช่น เครื่องสำอาง สัตว์จำพวกกุ้ง ปู ปลา ยาและเวชภัณฑ์ เนื้อ ซึ่งส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยควรเตรียมการในการเข้าหาผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะขนส่งไปยังจีนและลาวมากขึ้น ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้า และเตรียมจำนวนคนขับและจำนวนรถบรรทุกให้เหมาะสม ส่วนผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร และสันทนาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s