พม. ดึง อ.ยิ่งศักดิ์ สร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่น จ.พิษณุโลก ยกระดับของฝากประจำจังหวัด

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดเมนูพร้อมองค์ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งผู้ประกอบการ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

นายจุติ กล่าวว่า กิจกรรมการถ่ายทอดเมนูพร้อมองค์ความรู้หลักวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง “การยกระดับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไปสู่อาหารสุขภาพเพื่อการบำบัดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว” ประจําปีงบประมาณ 2565 ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม ร่วมกับ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เชฟและอาจารย์สอนทำอาหารชื่อดัง และเชฟท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกสู่อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคง

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเป็นของฝากประจำจังหวัด คือ ห่อหมกปลา ปลาเห็ด และตาล โดยปรับปรุงสูตรให้ดีต่อสุขภาพคือ ลดปริมาณโซเดียมลง 50% ลดปริมาณน้ำตาลลง 40% และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งห่อหมกปลาได้รับการพัฒนาทั้งสูตรและกรรมวิธีให้เป็นของฝากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ตั้งชื่อว่า “ห่อหมกปลาฟาด” ในรูปแบบไส้กรอกห่อหมก ซูซิใบยอ ลูกชิ้นห่อหมก และเบอร์เกอร์ห่อหมก ส่วนขนมตาล ซึ่งเป็นของหวาน ได้ถูกเปลี่ยนรูปร่างให้อยู่ในรูปลักษณ์และรสสัมผัสของบัตเตอร์เค้ก แต่คงรสชาติเอกลักษณ์พื้นถิ่นไว้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 60 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีและความรู้ทางวิชาการจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนจะเป็นผู้นำกลุ่มแรกของจังหวัดพิษณุโลกในการช่วยกันต่อยอดเมนูอาหารเหล่านี้ เพราะสูตรอาหารที่ได้รับการถ่ายทอด จะมีความสร้างสรรค์ในการนำไปปรับปรุงหรือต่อยอดให้มีความโดดเด่น สามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากใหม่ๆ ประจำจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s