เขตยานนาวา-สาทรน้ำทะเลเริ่มหนุนบ้านเรือนริมเจ้าพระยากระทบทั่วหน้า

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณชุมชนโรงสี ถ.พระรามที่ 3 ซอย 64 เขตยานนาวา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้พักอาศัยในชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้ข้อมูล

สำหรับ ชุมชนโรงสี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีบ้านเรือน 300 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 1,000 คน ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นฝั่งเป็นประจำ เนื่องจากไม่มีแนวสันเขื่อน (แนวฟันหลอ) ความยาวประมาณ 250 เมตร ซึ่งประชาชนที่พักอาศัยทั้งแนวในและนอกสันเขื่อนยอมรับสภาพร่วมกันในกรณีมีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่พักอาศัยแนวนอกสันเขื่อนประมาณ 40 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาให้ทำการรื้อย้าย เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างแนวสันเขื่อนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานเขตยานนาวา ได้ประสานกับสำนักการระบายน้ำ จัดเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง กระสอบทรายและเจ้าหน้าที่หน่วยเร่งด่วน ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ตลอดจนจัดหาถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับประธานชุมชนโรงสี อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 58 เขตสาทร​ โดยตรวจติดตามการป้องกันน้ำท่วม จากสาเหตุน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งมี นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ และนางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร คณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ เสริมแนวกระสอบทรายจาก 2.25 ม. เป็น 2.50 ม. สำนักงานเขตสาทรจะสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยบรรจุทราย รวมถึงประสานสำนักการโยธา ดำเนินการทำคันกั้นน้ำในพื้นที่องค์การสะพานปลา เพื่อกักน้ำไว้ในพื้นที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและผู้ที่สัญจรบนถนนเจริญกรุง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบกลับคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

นอจากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจพื้นที่น้ำท่วม บริเวณซอยอ่อนนุช 39 เขตสวนหลวง และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมภายในซอย เนื่องจากน้ำในคลองพระโขนงมีระดับสูงทำให้ระดับน้ำที่ท่วมภายในซอยลดระดับได้ช้า ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไม่ได้รับความสะดวก โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุน้ำท่วม เขตสวนหลวง โทร. 0 2111 7946

ด้าน นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านบุซอย 4 เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมจากภาวะน้ำหนุน ความสูงของระดับที่ท่วมประมาณ 15 เซ็นติเมตร ระยะทางที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 50 เมตร ระยะเวลาที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 2 ชั่วโมง มีบ้านที่ได้รับผลกระทบประมาณ 5 หลังคาเรือน

อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทรายเป็นทางเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชน และประชาชนที่ใช้ทางสัญจรบริเวณนั้น พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดยาสามัญและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จัดเตรียมรถเทศกิจ อำนวยความสะดวกในการรับ – ส่ง ประชาชน ในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีการออกประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังระดับน้ำและดำเนินการสูบระบายน้ำ เพื่อป้องกันระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นและบรรเทาภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5658

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s