พ่อเมืองแม่กลองสวมบทเด็กวัดพายเรือพาเจ้าคณะจังหวัดรับบิณฑบาตญาติโยมบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ

ที่บริเวณคลองวัดประดู่ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาเป็นเด็กวัดพายเรือให้พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ออกรับบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมที่มีบ้านเรือนริมน้ำในคลองวัดประดู่และ บางกระรี้ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร โดยมี ญาติโยมออกมาใส่บาตรตลอดเส้นทางที่ออกบิณฑบาต

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า อาตมาออกรับรับบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมทางน้ำมาโดยตลอด เนื่องจากบริเวณวัดประดู่มีลำคลองและประชาชนยังใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรอยู่ ก็อยากให้ญาติโยมที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรยามเช้าตามประเพณีของคนไทยชาวพุทธที่มาแต่โบราณกาล การที่พ่อเมืองลงมาทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระพายเรือให้แบบนี้นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าถึงประชาชนจะได้สัมผัสคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นายขจร กล่าวว่า คลองวัดประดู่ เป็นคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียที่จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานและองค์กรทุกส่วนแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง การอาสามาพายเรือให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ยังได้สอบถามความเป็นอยู่และสภาพน้ำในคลองดังกล่าวด้วยและรับทราบปัญหาของประชาชนมีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s