ผกก.สภ.เมืองนราธิวาสนำตร.ออกเยี่ยมชาวชุมชนสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต

ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาสออกเยี่ยมชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้งสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.รื่น แก้วสุกใส รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนราธิวาส พ.ต.ท.เด่นพงค์ อุทัยรังษี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส พ.ต.ท.กิติเดช มะแซ สวป.สภ.เมืองนราธิวาส นำ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่ ชุมชนกูแบบาเดาะ ชุมชนกำปงตาโกะ ชุมชนกาแลปาแย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส เยี่ยมเยือนชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และได้พูดคุยให้กำลังใจ สอบถามถึงความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต และแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องตัน เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมแนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่ ณ จุดที่ให้บริการลงทะเบียนใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิ สวัสดิการด้านบริการด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงกัน

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย ทั้งนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภค บริโภค มีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่างๆ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป ตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส จึงเดินทางมามอบข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้ และได้พูดคุยให้กำลังใจคำแนะนำเรื่องสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s