ผบ.ฉก.นราธิวาสให้กำลังใจกำลังพลย้ำหนักแน่นต้องตื่นตัวอยู่เสมอ-อย่าประมาท

ผบ.ฉก.นราธิวาสให้กำลังใจชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เน้นย้ำการใช้กำลังปฎิบัติภารกิจเชิงรุก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ

เมื่อวันทรี่ 12 กันยายน ที่วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปแถลงแผนการใช้กำลังปฎิบัติภารกิจเชิงรุก พร้อมทั้งได้พบปะกำลังพลชุดปฎิบัติการพิทักษ์พื้นที่ จัดกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 จำนวน 3 ชุดปฎิบัติการ ซึ่งมารับคำสั่งยุทธการ จากกองร้อยทหารพรานที่ 4814 กรมทหารพรานที่ 48 โดยมี พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พ.อ.พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผู้ก่อการร้าย(ผกร.) ทำลายเครือข่ายโครงสร้างหมู่บ้าน Support site จนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่ม ผกร. และเป็นแหล่งพักพิงได้ อีกทั้งยังรวมไปถึงการทำลายความพยายามก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย สั่งการของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้ง ได้สั่งให้หน่วยได้ปฏิบัติการเชิงรุก จรยุทธ์เต็มรูปแบบ และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง

ทั้งนี้ ได้ย้ำว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติงานเเต่ละภารกิจ สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนพื้นที่ รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาความปลอดภัย ในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง

ภาพ/ข่าว : แวดาโอ๊ะ หะไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s