“นายกอุ๊”ปลื้มปริ่มอบต.บ้านใหม่คว้ารางวัลใหญ่ด้านการพัฒนาชุมชนระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือนายกอุ๊ นายกอบต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตนได้เป็นตัวแทนของอบต.บ้านใหม่ เข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนที่น่าสนใจเข้าประกวด

ทั้งนี้ อบต.บ้านใหม่ได้ส่งผลงานจากโครงการของอบต.บ้านใหม่ที่มีกรอบแนวคิดแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสกระจายรายได้สู่ชุมชนให้กับทุกคน และมีความยั่งยืน ภายใต้ชื่อผลงาน “ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย” (ห้อง อย.กลาง) ซึ่งห้องอย.กลางนี้จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยสามารถขอเลขมาตรฐานอย.ได้ โดยชาวบ้านไม่ต้องลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพียงนำวัตถุดิบและฝีมือมาทำเท่านั้น

นายกอบต.บ้านใหม่ กล่าวว่า ทางอบต.บ้านได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมีสถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและทีมโอทอปเทรดเดอร์ประเทศไทย จะเป็นที่ปรึกษาพี่เลี้ยงในการยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร จนกระทั่งถึงการจัดจำหน่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการลงอย่างมาก สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างงานในชุมชน สามารถผลิตสินค้าชุมชนที่มีมาตรฐานสากลได้ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งแรกขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่มีห้องผลิตสินค้ามาตรฐาน หรือ ห้องอย.กลาง ของชุมชน และสามารถขยายผลไปได้ทั่วประเทศ โดยเข้ารับมอบรางวัลจาก นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

นอกจากนั้น ภายในงานยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าของตำบลบ้านใหม่ที่ขึ้นชื่อคือ ละมุด 100 ปีบ้านใหม่ (สินค้าได้รับมาตรฐาน GI ) ที่ได้แปรรูปเป็น “ไอศกรีมละมุด”ที่มีรสชาติอร่อยและไม่เหมือนใคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (knowledge base otop KBO) ระดับประเทศ ปี2565 ที่งานโอทอปศิลปาชีพ เมืองทองธานี เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไอศกรีมละมุด100ปี บ้านใหม่ มีรสชาติอร่อยถูกปาก มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร” หมดถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา


                   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s