อยุธยาฝนถล่มทั้งจังหวัดวัดพระนอนถูกน้ำท่วมหวั่นกระทบโบราณสถาน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา เกือบทั้ง 16 อำเภอ โดยฝนตกหลายรอบหลายครั้งสลับกันไปมาเป็นช่วง ๆ ทั้งวันทำให้มีน้ำฝนท่วมขังเพราะระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทันในหลายพื้นที่ เช่นในเขต โบราณสถาน ตรงวัดโลกยสุธาราม หรือวัดพระนอน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกบนเกาะเมือกรุงเก่าอยู่ในเขต ต.ประตูชัย ซึ่งมีน้ำรอระบายจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครพระนครศณีอยุธยา และหน่วยงานของกรมศิลปกรซึ่งรับผิดชอบเกาะเมืองกรุงเก่า พยายามเร่งสูบน้ำฝนผ่านลำคลองบนเกาะเมือง  เช่น คลองท่อ  คลองมะขามเรียง คลองมหาชัย คลองมหานาค ไปยังประตูน้ำปากคลองต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ เพื่อสูบน้ำฝนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่โบราณสถานและชุมชนเมืองไม่ให้จมน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก จนเกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน

นอกจากนั้น มีอีกหลายพื้นที่ เกิดน้ำท่วมบนถนน เพราะมีน้ำรอระบายจำนวนมาก  เช่น ในหมู่บ้านสินธิวาธานี ในเขต อ.บางปะอิน ถือเป็นชุมชนเมืองใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดของ จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะว่าตั้งอยู่ริมถนนโรจนะ ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จึงถือว่า เป็นจุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างนาแน่นมากที่สุดของจังหวัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s