ลุ้นศาลรธน.วิฉิจฉัย8ปีบิ๊กตู่14ก.ย.หลังขอเอกสารเพิ่มปมแย้ง “มีชัย”

ศาล รธน. เรียกเอกสารเพิ่มให้เลขาสภา ส่งสำเนาบันทึกการประชุม กรธ. ครั้งที่ 501 ที่รับรองรายการบันทึกประชุมครั้งที่ 500 หลังมีการโต้แย้งคำชี้แจง “มีชัย”ก่อนนัดพิจารณา 14 ก.ย. อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถ.แจ้งวัฒนะ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองการบันทึกประชุมครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 13 กันยายน และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s