จัดงานใหญ่โชว์ของดีภาคเหนือ 17 จังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022 ในรูปแบบการจัดคูหา (Pop up store) / รูปแบบ Pavilion Online Offline และการเจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 เซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตาก และสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022 ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 เซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนา ด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดมหกรรมสินค้าของดีมีระดับกว่า 40 ร้านค้า เป็นสินค้าผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก SMEs /OTOP/ ค้าชายแดน-ผ่านแดน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีศักยภาพ ของภาคเหนือ 17 จังหวัด ผ่านบูธแสดงสินค้าในรูปการจัดคูหาPop up store / รูปแบบ Pavilion Online Offline และการเจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar และกิจกรรมพิเศษมากมาย

นายสมชัย กล่าวย้ำว่า การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและโลก โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถจัดการ demand & supply อย่างครบวงจร ส่งเสริมเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและขยายไปต่างประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริม SME ให้รู้จักการใช้ Digital Trade โดยการค้าดิจิทัลจะกลายมาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนทางการค้าของโลก จึงขอเรียนเชิญประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND ตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s