ครม.เห็นชอบ รฟม. ให้ กกท. เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางเพื่อก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมสำหรับเด็กและเยาวชน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ก.ย. 65 ได้เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อนุญาตให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางของ รฟม. เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ การขอเช่าพื้นที่ของ รฟม. ในครั้งนี้ เนื่องมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กกท. ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2565 ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนวงเงิน 33.5 ล้านบาท จึงได้ขอเช่าพื้นที่ของ รฟม.เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง รฟม. และ กกท. ได้หารือร่วมกันได้ข้อตกลงที่จะให้เช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง ของ รฟม. บนที่ดินโฉนดเลขที่ 1951 เลขที่ 41 ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพฯ ขนาดเนื้อที่ 1,867.29 ตร.ม. หรือ 466.82 ตารางวา ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่เป็นจำนวนเงิน 124,290.83 บาทต่อเดือน(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ กกท. รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ให้ รฟม. เตรียมแผนการกำกับดูแลการใช้พื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของเขตระบบไฟฟ้าของ รฟม.

ทั้งนี้ การให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ ข้างต้นไม่มีกำหนดระยะเวลาการให้เช่า แต่ รฟม. มีข้อสงวนว่าในกรณีที่ รฟม. ต้องการใช้พื้นที่เพื่อขยายระบบการให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน อันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเวนคืนของ รฟม. แล้ว กกท. ต้องยินยอมคืนพื้นที่ให้แก่ รฟม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s