ต่อแถวยาวเฟื้อยแต่ไก่โห่รอลงทะเบียนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่  5 กันยายน บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ บริเวณจุดให้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ได้เปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน มีประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางนำเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มายืนรอเพื่อที่จะลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่ถึง 8 โมง

นายกิติกร พฤกษะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงพื้นที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ซึงเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ ที่ยังไม่มีงานทำ มาประจำจุดให้บริการเป็นเวลา 45 วัน ซึ่งได้มีการแบ่งจุด รับเอกสาร รับบัตรคิว มีจุดกรอกเอกสาร จุดพักคอย โต๊ะให้คำปรึกษาตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะนำไปยื่นให้กับทาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้กับพี่น้องประชาชน 

นายชัยรัตน์ เนียมใบ ประชาชนที่มาลงทะเบียนรายใหม่ เปิดเผย วันนี้ก็ได้เตรียมเอกสาร หลักฐาน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดธนาคารมาพร้อมแล้วตอนแรกคิดว่าการลงทะเบียนจะยุ่งยากแต่ทางธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอบบริการให้คำแนะนำ การลงทะเบียนให้ ซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ  เป็นโครงการที่ดีขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ อย่างน้อยจะได้จุนเจือครอบครัว ได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้มาก เช่น นำไปซื้อข้าวสาร และของจำเป็นที่ต้องใช้ในครัวเรือน

สำหรับ ข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รอบแรก ตั้งแต่ปี 2559 – 2565 ในส่วนของ จ.พิษณุโลก มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิมประมาณ  190,000 คน การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบใหม่ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจุดรับลงทะเบียน วัน เวลา ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ  และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่  สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.65 ไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค.65      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s