“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เตือนนายทุนผูกขาดเศรษฐกิจไทย ทำศก.หลงทาง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายรัฐบาล กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเจอปัญหาทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยหวังพึ่งเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ได้ ต้องพึ่งเศรษฐกิจเป็นหลักในการขับเคลื่อนเป็นตัวสำคัญ

นายสมคิด กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ จากการท่องเที่ยว ต้องมีนโยบายให้นักท่องเที่ยวกระจายเที่ยวให้ทั่วไทย ไม่ได้กระจุกเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลักแค่ไม่กี่จังหวัดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถ ให้เป็นเศรษฐกิจธุรกิจดิจทัลมากขึ้น โดยรัฐบาลต้องมีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายสนับสนุนภาคธุรกิจดำเนินการเป็นธุรกิจดิจจิทัลได้อย่างแท้จริง

นายสมคิด กล่าวว่า ปัญหาที่สำคัญอีกประการของเศรษฐกิจไทย คือ รัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงมีอำนาจในการบริหารประเทศ ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นการบริหารเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s