ชาวสวนยางนาเดิมทดลองใช้ฮอร์โมน “เอทธิลีน”ทึ่งผลผลิตเพิ่ม 2-3 เท่าชะลอโค่นได้ 3-5 ปี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน  นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอบ้านนาเดิม นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางกันยากร เพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการทดสอบ การใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน กับต้นยางพารา ของนายสมคิด โพธิ์เพชร เกษตรกรต้นแบบการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีนในสวนยางพารา อ.บ้านนาเดิม จำนวน 10 ไร่ อายุ 17 ปี

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า การทดลองซึ่งได้ทำมาแล้ว 5 ปี ผลจากการใช้ฮอร์โมนดังกล่าว ปรากฏว่า สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ชะลอการตัดโค่นออกไป 3-5 ปี สามารถทำงานง่าย โดยใน 1 เดือนเจาะ 10 ครั้ง เจาะ 1 วัน เว้น 2 วัน ช่วยรักษาหน้ายาง ทำงานง่าย ไม่ต้องกรีดยางเวลากลางคืน และที่สำคัญสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฝนตก แต่ต้องมีหมวกกันฝนปิดจอกน้ำยางเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ปลูกโกโก้ ร่วมยางพารา เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายศักดาพร กล่าวว่า การลงพื้นที่รับชมการสาธิตเก็บน้ำยางโดยใช้เอททิลีน ในสวนยางพาราของนายสมคิด โพธิ์เพชร ปราชญ์ชาวสวนยางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตยางให้ตรงกับความต้องการยางคุณภาพของตลาด ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s